Propozície

 

Organizátor:  PSÍ PARK

Termín: 17. 09. 2016

Miesto: Mlyn Klepáč, Železná studienka

Dĺžka trasy: Turistická (povolená výlučne chôdza): MKDT do 20 km/ MKDT MINI do 10 km

Bežecká: BEH do 20km / BEH MINI do 10 km

Mapa:  VKÚ 127  (Malé Karpaty, Bratislava)

alebo SHOCart 1078

alebo TatraPlan 5023

Kategórie: MKDT a MKDT MINI

BEH a BEH MINI

Prezentácia: do 8:30

 Štart: do 9:00

Vyhlásenie výsledkov: do 30 min. po príchode posledného pretekára do cieľa, najneskôr o 15:00 bez ohľadu, na to, či budú všetci účastníci v cieli.

Povinná výstroj pre všetky kategorie: lekárnička (1x obväz hotový, 1x obväz elastický, 1x izotermická fólia, 5x náplasť s vankúšikom), dve papučky pre každého štartujúceho psa, mapa príslušnej oblasti.

Odporúčaná výstroj: jedlo a nápoje pre človeka a psa, pršiplášť, píšťalka, mobil, GPS navigácia.

Povinná výstroj može byť kontrolovaná ako pred štartom, počas, tak aj po dorazení účastníka do cieľa.

Štartovné:    9 eur

Platby posielajte na účet: SK2211000000002921899486, SWIFT: TATR SK BX. Variabilný symbol: 2016 a do kolónky „správa pre prijímateľa“ je nutné  uviesť meno štartujúceho, inak nebude možné platbu identifikovať.

Veterinárne podmienky: kompletné očkovania podľa platnej legislatívy

Upozornenie: Účastníci sa po trati pohybujú samostatne, najviac vo dvojiciach. Počas celého preteku musia byť psy pripútané na vôdzke či canicrossovej šnúre. Porušenie tohto pravidla sa trestá okamžitou diskvalifikáciou!  Účastníci  mladší ako 15 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča a za doprovodu dospelej osoby. Účastníci mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča.

Vek psa pre kategorie MKDT a BEH minimálne 1 rok.

Stravovanie: V rámci štartovného má každý účstník zabezpečené občerstvenie.

OBČERSTVENIE JE BEZ OBSLUHY A KAŽDÝ NÁVŠTEVNÍK JE POVINNÝ PO SEBE UPRATAŤ!!! Taktiež je možnosť   využiť ponuku bufetu Mlynu Klepáč  na vlastné náklady.

Ubytovanie:  možnosť ubytovania v areáli Mlynu Klepáč, Ubytovanie je potrebné  riešiť individuálne a rezervovať si ho priamo v  Mlyne Klepáč, mlynklepac@gmail.com, Mgr. Tomáš Kratochvíla, + 421 948 444 717, http://www.klepac.sk/

Online prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 09. 09. 2016!!!

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH MÔŽE BYŤ K DISPOZÍCII NA WEBE www.psipark.sk AŽ PO UZÁVIERKE PRIHLÁŚOK.

Účastník je považovaný za prihláseného až dňom pripísania platby za štartovné na účet organizátora.

Kontakt:  turistikasopsom@gmail.com, 0903 305 805