Prihláška

 

MALOKARPATSKÝ DOGTREKKING

Prihláška

Týmto prehlasujem, že si plne uvedomujem náročnosť preteku, a prihlasujem sa na základe zváženia svojich síl.
V prípade potreby a pokiaľ o to budem požiadaný, poskytnem pomoc svojmu súperovi. Všetko moje počínanie si počas súťaže podriadim najmä zdraviu a možnostiam mňa a psa. Budem súťažiť čestne, pretože viem, že nepoctivým správaním by som podviedol najmä sám seba a svoje svedomie.

PSOVOD

PES

Odoslaním prihlášky dobrovoľne dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov podľa ustanovenia zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zúčastním sa na vlastnú zodpovednosť a budem rešpektovať pravidlá a riadiť sa pokynmi organizátorov.